Telefonske centrale / Računarske mreže
Open Panel
Android aplikacije

 

Projektovanje i instalacija ra?unarskih mreža

Projektovanje ra?unarskih mreža je složen posao i pre svega zahteva dobro planiranje, koje se radi na osnovu želja i potreba klijenata.
Mi projektujemo i realizujemo sve tipove mreža: 
  • ethernet, 10 Mbit/s
  • fast ethernet, 100Mbit/s
  • gigabit ethernet, 1000Mbit/s
  • 10 Gbit ethernet
  • mreže po opti?kim i bakarnim kablovima
  • ra?unarske mreže za upotrebu u industriji
  • povezivanje udaljenih lokacija
  • povezivanje lokacija u razli?itim gradovima u jedinstvenu ra?unarsku mrežu putem WAN i MAN konekcija
  • koriš?enje komutiranih i iznajmljenih ISDN priklju?aka i priklju?aka na digitalnu mrežu za prenos podataka.  
Pored projektovanja vršimo i montažu pasivne mrežne opreme (sastavljanje i postavljanje rek ormara, postavljanje svi?eva, pe? panela, kanalica, uti?nica i pe? kablova), kao i ispitivanje i proveru mrežnih instalacija. Na raspolaganju su Vam i usluge programiranja rutera (CISCO, Mikrotik, TP-Link, HP...), postavljanja Wireless-a (AP, WiFi ruter) i podešavanja upravljivih svi?eva, kao i povezivanje telefonske centrale sa serverom ili ra?unarom (Tarifiranje poziva).
 
Ukoliko Vaša firma ve? ima ra?unarsku mrežu i potrebna su joj odgovaraju?a unapre?enja ili Vam je neophodno održavanje servera i klijentskih ra?unara, Next Technology Vam može  pružiti kompletnu uslugu održavanja.

 

 

Telefonske centrale

 
Next Technology Vam nudi distribuciju, instaliranje, programiranje i održavanje iz oblasti telekomunikacija sa posebnim akcentom na Panasonic Telekomunikacije. Cilj preduze?a je da svojom stru?noš?u da zna?ajan doprinos razvoju telekomunikacionog tržišta, te u tom procesu bude pouzdan partner svim korisnicima. Prodaja Panasonic proizvoda, montažu i programiranje Panasonic telefonskih sistema u Sandžaku.

S5 Box