Hosting
Open Panel
Android aplikacije

nextWEB je usluga vezana za hosting i registraciju domena kao i ostale usluge tipa telehousing-a, stream servera, video linkova.... Server su smešteni u Srbiji i obezbe?eni su sa 3 opti?ka pristupa nezavisnih provajdera, u klimatizovanim prostorijama, obezbe?eni su i za višednevne nestanke elektri?ne energije. Sve ove ?injenice kao i povoljne cene hostinga razlozi su zbog kojih se trebate odlu?iti da vašu prezentaciju držite na našim serverima.

 

 

nextPrivate

nextBussnies

nextBussnies plus

Prostor na disku (GB)

75GB

150GB

 200GB

Mese?ni protok (GB)

750 GB / mes

1500 GB / mes

 2TB / mes

E-mail prostor

75 GB

150 GB

 200 GB

FTP

Alias Domeni

NEOGRANI?ENO

NEOGRANI?ENO

NEOGRANI?ENO

Poddomeni

NEOGRANI?ENO

NEOGRANI?ENO

 NEOGRANI?ENO

Dodatni Domeni

NEOGRANI?ENO

NEOGRANI?ENO

 NEOGRANI?ENO

POP3 mailbox

NEOGRANI?ENO

NEOGRANI?ENO

 NEOGRANI?ENO

WebMail

Mail Forwarding

Auto Responder

Statistika

PHP

MySql

25

50

 100

PHPMyAdmin

Cena bez PDV-a (aktivacija paketa 420,00 rsd) 3.170,00 RSD 5.670,00 RSD  9.840,00 RSD


Zajedni?ke karakteristike paketa:

 • Intuitivan kontrolni panel za administriranje sajta preko Weba

 • Web adresa sa i bez www prefiksa

 • FTP pristup za izmene sadržaja na sajtu, dostupan sa bilo koje pristupne ta?ke na Internetu

 • Uvid u trenutno zauze?e prostora, ostvareni saobra?aj

 • Detaljne Web statistike (Analog)

  • sopstvene error stranice

  • dnevna statistika log datoteke

 • UPS i agregatsko napajanje

 • Definisanje direktorijuma sa restriktivnim Web pristupom (grupe, korisnici, lozinke)

 • Web File Manager za manipulaciju sadržajima

 • Dnevni backup

 • Profesionalna tehni?ka podrška

S5 Box