Televizija
Open Panel
Android aplikacije

Televizija - nextDTV

Televizijske Pakete možete koristiti iskljucivo u režimu Postpaid sa ili bez  pristajanje na koriš?enje usluge u periodu od najmanje 24 meseca. Cena osnovnog paketa je razlicita u zavisnosti od rezima koriscenja usluge.

Postpaid Paketi sa ugovornom obavezom se naplacuju mesecno putem mesecnog racuna i njihovo trajanje je mesec dana, ali se automatski obnavljaju svakog prvog u mesecu, tako da uslugu koristite bez prekida, izuzev ne izmirivanja obaveza. Korisnik se zaduzuje svakog meseca novim racunom i duzan je da ga plati do 20. u mesecu za tekuci mesec. 

Dodatna usluge uz osnovni Postpaid paket:

  • Pink Paket - 0,00 rsd mese?no
  • HD paket - 0,00 rsd mese?no
  • XXX paket- 0,000 rsd mese?no
  • ArenaSport 2,3,4,5 - 200 rsd*

 

nextDTV paketi Postpaid paket
Ugovor na 24 meseca
 

Dodatni STB
(drugi i treci)

     
Osnovni 890,00   po 290,00
 PinkPaket 0,00*   0,00*
HD paket 0,00*   0,00*
       
ArenaSport 2,3,4,5 200,00 rsd
  0,00 rsd
Adult - XXX 0,00*   0,00*

Korisnici placaju maksimalno dva dodatna STB-a, a treci dodatni tj cetvrti ukupno placa punu cenu izabranog paketa.

Sve cene su sa obra?unatim PDV-om, a izražene su u dinarima i na mese?nom nivou, osim gde je druga?ije nazna?eno. Ova ponuda se primenjuje od 01.12.2016.

*uz ugovornu obavezu na 24m

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica pozovite nas na broj 020/323-732 | 069/323-732-2

S5 Box