Internet
Open Panel
Android aplikacije

Internet - nextNET

Internet Pakete možete koristiti u režimu prepaid tj bez obavezivanja ili postpaid uz pristajanje na koriš?enje usluge u periodu od najmanje 24 meseca. Cena paketa za istu brzinu, razlicita je u zavisnosti od rezima koriscenja Interneta.

Postpaid Paketi se naplacuju mesecno putem mesecnog racuna i njihovo trajanje je mesec dana, ali se automatski obnavljaju svakog prvog u mesecu, tako da uslugu koristite bez prekida. Korisnik se zaduzuje svakog meseca novim racunom i duzan je da ga plati do 15. u mesecu za tekuci mesec. 

Dodatna usluga uz pakete:

  • E-mail nalog - besplatno
  • Promena paketa - besplatno do 2 dana od uplate
  • Zakazani Burst Mode - besplatno 1 dan na zakazivanje promene
  •  

 

*Sa WiFi ruterom cena priklju?ka je 1.500 rsd

** Prvi besplatni mesec se ra?una od trenutka ugradnje do kraja teku?eg meseca.

 

Sve cene su sa obra?unatim PDV-om, a izražene su u dinarima i na mese?nom nivou, osim gde je druga?ije nazna?eno. Ova ponuda se primenjuje od 01.12.2016.

Izvod iz liste bussines korisnika: Hotel Raj, hotel Dragulj, hotel Bosfor, Nesal jeans, Mercedes Biševac, restoran Fener, restoran Fontana, restoran Gaziya, Studio Pub, Yeni Caffe, caffe Plato, motel Termal, Aqua termale...

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica pozovite nas na broj 020/323-732 | 069/323-732-2

S5 Box