Telefonija
Open Panel
Android aplikacije

Fiksna telefonija - uvek dostupna.

Telefonirajte i uštedite - odaberite digitalnu fiksnu telefoniju Next Technogy,  i razgovarajte bez ograni?enja u mreži!

Mese?na pretplata

Fiksni paket 390,00 dinara/mese?no  
U cenu pretplate su uklju?eni Besplatni razgovori u mreži Next i 100 minuta za pozive prema fiksnim brojevima u Srbiji i inostranstvu.
  • Jednokratna naknada za aktivaciju usluge: 1 din.
  • U cene je ura?unat PDV.
  • Nakon isteka besplatnih minuta, pozivi se tarifraju prema standarnom cenovniku.
  • Ponuda je namenjena privatnim korisnicima.

 

U okviru mese?ne pretplate dobijate i besplatne minute za pozive ka fiksnim brojevima u nacionalnom saobra?aju i ka fiksnim brojevima u inostranstvu, kao i aktivaciju naprednih funkcija:

 Identifikacija poziva  Preusmeravanje poziva
 Poziv na ?ekanju  Brzo biranje
 Skrivanje broja

Telefonske Pakete možete koristiti iskljucivo u režimu Postpaid uz koriš?enje usluge u periodu od najmanje 24 meseca i to uz obaveznu uslugu Interneta. Usluga se realizuje u saradnji sa BeotelNET ISP d.o.o. i svi korisnici su obavešteni da se usluga realizuje kroz njihov sistem. Tako?e, korisnik potpisuje zahtev za aktivaciju uslge na BeotelNET ISP d.o.o. zahtevu.

Postoje dva paketa za telefoniju. Start paket mogu izabrati korisnici koji isklju?ivo uzimaju novi broj. Paket  je namenjen manjim potroša?ima, jer u okviru paketa nema besplatnog saobra?aja VAN mreže, ve? samo u mreži. Ovde smo se vodili metodom, "koliko pri?aš, toliko platiš". Best paket mogu izabrati korisnici koji žele da prenesu broj ili da uzmu novi broj. Paket je namenjen potroša?ima koji koriste fixni intezivnije. U pretplatu je uklju?eno 100minuta prema Fixnim brojevima u zemlji i inostranstvu.

Za oba

nextEL paketi Postpaid paket
Ugovor na 24 meseca
OnNet

Besplatno 
Minuti van Mreže

 Cena 
Fixni Srbija
Cena Mobilni Srbija  Obra?unski interval 
Start 200,00* 0,00 0 4,8rsd 16,4rsd 60sec+60sec
Best 390,00 0,00 100** 1,2rsd 9,6rsd 60sec+60sec

 Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica pozovite nas na broj 020/323-732 | 069/323-732-2

S5 Box