Cenovnik | Privatni korisnici
Open Panel
Android aplikacije

Cenovnik usluge za privatne korisnike nalazi se u prilogu ispod:

Tarifiranje poziva

Pozivi u mreži BeotelNeta besplatno  
Pozivi ka fiksnim mrežama u Srbiji 1,2 din/min
Pozivi ka mobilnim mrežama u Srbiji 9,6 din/min
Cene poziva ka inostranstvu možete pogledati ovde.

Mese?na pretplata Cena
Pretplata za jedan telefonski priklju?ak 390 din.
  • Besplatni razgovori u mreži BeotelNeta
  • 100 minuta za pozive prema fiksnim brojevima u Srbiji i inostranstvu*
* Nakon isteka besplatnih minuta, pozivi se tarifiraju prema standarnom cenovniku. 

Jednokratna naknada za priklju?enje Cena
Jedan telefonski priklju?ak 1 din.


Ostale usluge

Prema brojevima hitnih službi (112, 192, 193, 194) besplatno
Ta?no vreme (195) 12 din. (po pozivu)
Obaveštenja o brojevima telefona pretplatnika Telekoma Srbija (11811) 34 din. (po pozivu)
Razna obaveštenja Telekoma Srbija (19812) 48 din/min
LOTO, Informacije o verskim praznicima, Meteorološki podaci (19822) -  servis Telekoma Srbija 30 din. (po pozivu)
Pozivanje 080... besplatnih brojeva (FreePhone)* besplatno
Preseljenje telefonskog priklju?ka 1.500 din.
Promena broja telefonskog priklju?ka 360 din.
Ponovno uklju?enje isklju?enog telefona 240 din.
Ponovno uklju?enje nakon isklju?enja zbog uznemiravanja pretplatnika 1.920 din.
Slanje listinga poziva poštom (troškovi otpreme) 35 din.
Identifikacija poziva besplatno
Preusmeravanje poziva* besplatno
Poziv na ?ekanju besplatno
Brzo biranje besplatno
Skrivanje broja besplatno
Zabrana pozivanja brojeva besplatno
  • Preusmeravanje poziva se napla?uje u skladu sa cenovnikom za destinaciju prema kojoj je poziv preusmeren.
  • Obra?unski interval je 60 + 60 sekundi.
  • U cene je ura?unat PDV.
 

 

S5 Box