Cenovnik | Poslovni
Open Panel
Android aplikacije

Cenovnik usluge za privatne i poslovne korisnike nalazi se u prilogu ispod:

Tarifiranje poziva

Pozivi u mreži BeotelNeta besplatno  
Pozivi ka fiksnim mrežama u Srbiji 1 din/min
Pozivi ka mobilnim mrežama u Srbiji 8 din/min
Cene poziva ka inostranstvu možete pogledati ovde.

Mese?na pretplata Cena
Pretplata po govornom kanalu (SIP trunk) 390 din.
Pretplata po broju numeracije 20 din.

Ostale usluge

Prema brojevima hitnih službi (112, 192, 193, 194) besplatno
Ta?no vreme (195) 10 din. (po pozivu)
Obaveštenja o brojevima telefona pretplatnika Telekoma Srbija (11811) 28 din. (po pozivu)
Razna obaveštenja Telekoma Srbija (19812) 40 din/min
LOTO, Informacije o verskim praznicima, Meteorološki podaci (19822) -  servis Telekoma Srbija 24 din. (po pozivu)
Pozivanje 080... besplatnih brojeva (FreePhone)* besplatno
Preseljenje telefonskog priklju?ka 1.200 din.
Promena broja telefonskog priklju?ka 300 din.
Ponovno uklju?enje isklju?enog telefona 200 din.
Ponovno uklju?enje nakon isklju?enja zbog uznemiravanja pretplatnika 1.600 din.
Slanje listinga poziva poštom (troškovi otpreme) 29 din.
Identifikacija poziva besplatno
Preusmeravanje poziva* besplatno
Poziv na ?ekanju besplatno
Brzo biranje besplatno
Skrivanje broja besplatno
Zabrana pozivanja brojeva besplatno
  • Preusmeravanje poziva se napla?uje u skladu sa cenovnikom za destinaciju prema kojoj je poziv preusmeren.
  • Obra?unski interval je 60 + 60 sekundi.
  • Cene su bez ura?unatog PDV-a.
 

 

S5 Box